logo
Wersja dla niedowidzących
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Organizacja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Osoby funkcyjne
minus Rejony koordynacji działania
minus Ochrona Danych Osobowych - RODO
 Strona Główna
minus Status prawny
minus Zasięg terytorialny
 Zakres działania
minus Zasadnicze zadania
plus Plany działalności
minus Realizowane projekty
minus Współpraca
plus Sprawozdania finansowe jednostkowe
 e-deklaracje
minus Deklaracje maturalne - e-deklaracje
 Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Ewidencje
minus Dokumenty egzaminacyjne
 Inne informacje
minus Efektywność energetyczna
minus Deklaracja dostępności
minus Udostępnianie informacji publicznej
 Majątek
minus Stan na 31.12.2004 r.
minus Stan na 31.12.2005 r.
minus Stan na 31.12.2006 r.
minus Stan na 31.12.2007 r.
minus Stan na 31.12.2008 r.
minus Stan na 31.12.2009 r.
minus Stan na 31.12.2010 r.
minus Stan na 31.12.2011 r.
minus Stan na 31.12.2012 r.
minus Stan na 31.12.2013 r.
minus Stan na 31.12.2014 r.
minus Stan na 31.12.2015 r.
minus Stan na 31.12.2016 r.
minus Stan na 31.12.2017 r.
minus Stan na 31.12.2018 r.
minus Stan na 31.12.2019 r.
minus Stan na 31.12.2020 r.
minus Stan na 31.12.2021 r.
minus Stan na 31.12.2022 r.
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Mapa strony:

Organizacja
   Statut
   Regulamin organizacyjny
   Osoby funkcyjne
   Rejony koordynacji działania
   Ochrona Danych Osobowych - RODO

Strona Główna
   Status prawny
   Zasięg terytorialny

Zakres działania
   Zasadnicze zadania
   Plany działalności
      ROK 2011
      ROK 2012
      ROK 2013
      ROK 2014
      ROK 2015
      ROK 2016
      ROK 2017
      ROK 2018
      ROK 2019
      ROK 2020
      ROK 2021
      ROK 2022
      ROK 2023
      ROK 2024
   Realizowane projekty
   Współpraca
   Sprawozdania finansowe jednostkowe
      2018
         OKE bilans jednostkowy za 2018 rok
         OKE Informacja dodatkowa za 2018 rok
         OKE rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok
         OKE zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2018 rok
      2019
         OKE bilans jednostkowy za 2019 rok
         OKE Informacja dodatkowa za 2019 rok
         OKE rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok
         OKE zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2019 rok
      2020
         OKE bilans jednostkowy za 2020 rok
         OKE Informacja dodatkowa za 2020 rok
         OKE rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok
         OKE zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2020 rok
      2021
         OKE bilans jednostki za 2021 rok
         OKE Informacja dodatkowa za 2021 rok
         OKE rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok
         OKE zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2021 rok
      2022
         OKE bilans jednostki za 2022 rok
         OKE Informacja dodatkowa za 2022 rok
         OKE rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok
         OKE zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2022 rok

e-deklaracje
   Deklaracje maturalne - e-deklaracje

Rejestry, ewidencje, archiwa
   Ewidencje
   Dokumenty egzaminacyjne

Inne informacje
   Efektywność energetyczna
   Deklaracja dostępności
   Udostępnianie informacji publicznej

Majątek
   Stan na 31.12.2004 r.
   Stan na 31.12.2005 r.
   Stan na 31.12.2006 r.
   Stan na 31.12.2007 r.
   Stan na 31.12.2008 r.
   Stan na 31.12.2009 r.
   Stan na 31.12.2010 r.
   Stan na 31.12.2011 r.
   Stan na 31.12.2012 r.
   Stan na 31.12.2013 r.
   Stan na 31.12.2014 r.
   Stan na 31.12.2015 r.
   Stan na 31.12.2016 r.
   Stan na 31.12.2017 r.
   Stan na 31.12.2018 r.
   Stan na 31.12.2019 r.
   Stan na 31.12.2020 r.
   Stan na 31.12.2021 r.
   Stan na 31.12.2022 r.
corner   corner