logo
Wersja dla niedowidzących
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Organizacja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Osoby funkcyjne
minus Rejony koordynacji działania
minus Ochrona Danych Osobowych - RODO
 Strona Główna
minus Status prawny
minus Zasięg terytorialny
 Zakres działania
minus Zasadnicze zadania
plus Plany działalności
minus Realizowane projekty
minus Współpraca
plus Sprawozdania finansowe jednostkowe
 e-deklaracje
minus Deklaracje maturalne - e-deklaracje
 Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Ewidencje
minus Dokumenty egzaminacyjne
 Inne informacje
minus Efektywność energetyczna
minus Deklaracja dostępności
minus Udostępnianie informacji publicznej
 Majątek
minus Stan na 31.12.2004 r.
minus Stan na 31.12.2005 r.
minus Stan na 31.12.2006 r.
minus Stan na 31.12.2007 r.
minus Stan na 31.12.2008 r.
minus Stan na 31.12.2009 r.
minus Stan na 31.12.2010 r.
minus Stan na 31.12.2011 r.
minus Stan na 31.12.2012 r.
minus Stan na 31.12.2013 r.
minus Stan na 31.12.2014 r.
minus Stan na 31.12.2015 r.
minus Stan na 31.12.2016 r.
minus Stan na 31.12.2017 r.
minus Stan na 31.12.2018 r.
minus Stan na 31.12.2019 r.
minus Stan na 31.12.2020 r.
minus Stan na 31.12.2021 r.
minus Stan na 31.12.2022 r.
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Zakres działania > Realizowane projekty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
realizuje projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
realizuje projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach.

ZAŁOŻENIA:

 

Program:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Priorytet:

2.   Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie

2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb
      rynku pracy

Projekt:

Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (szkolenie egzaminatorów)

Okres realizacji:

 od 01.05.2004 r. do 31.12.2006 r.

  Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych obszaru działania OKE w Poznaniu od podstawowych do ponadgimnazjalnych włącznie. Celem projektu jest przeszkolenie około 13 000 osób  do wykonywania zadań  egzaminatora zewnętrznego systemu oceniania - ważnego elementu reformy polskiego systemu oświaty.
  Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji egzaminatora stworzy warunki do sprawnego przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, których głównym zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Obiektywizm  oceniania  i  porównywalność  wyników  egzaminowania  zewnę-
trznego w skali kraju umożliwiają trafność wyboru ścieżki dalszego kształcenia i przygotowania młodych ludzi do działalności zawodowej na rynku pracy.
  Nauczyciele, przygotowani do roli egzaminatora, znający zasady i wymogi egzaminowania  zewnętrznego,  mogą  właściwie  kształtować programy i sto-
sować odpowiednie metody  nauczania,  a tym samym bezpośrednio wpływać na jakość pracy swojej placówki edukacyjnej.

  Każdy nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania w tym typie szkoły, na zakończenie której przeprowadzany jest dany egzamin zewnętrzny, ma prawo ubiegania się o status egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

   Aby uzyskać te ważne dla pedagoga kwalifikacje zawodowe wystarczy:

  1. Złożyć do OKE w Poznaniu wniosek i wymagane dokumenty.
  2. Odbyć stosowne szkolenie - czas trwania szkolenia uzależniony jest od rodzaju egzaminu zewnętrznego ( 25 - 40 godz. ).
  3. Zdać egzamin kwalifikacyjny.

  Szczegóły postępowania, terminy i obowiązujące procedury administracyjne opisane zostały w srewisie internetowym Komisji -  WWW  www.oke.poznan.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu prowadzi stały nabór kandydatów na egzaminatorów, których szkolenie w ramach realizacji projektu prowadzone będzie systematycznie w ciągu całego roku kalendarzowego.

FINANSOWANIE PROJEKTU:

  Planowany koszt realizacji projektu w okresie 3 lat - 3 075 810,00 zł.
z czego tylko 25% to krajowy wkład publiczny.

REALIZACJA PROJEKTU:

 

Wyszczególnienie:

do 30.06.2005 r.

do 31.12.2005 r.

 Liczba przeszkolonych
 egzaminatorów
 7 813  9 679
 Suma wykorzystanych
 środków finansowych
 384 870,00 zł.  899 754,37 zł.

 

Wyszczególnienie:

do 30.06.2006 r.

do 31.12.2006 r.

 Liczba przeszkolonych
 egzaminatorów
 12 971  14 881
 Suma wykorzystanych
 środków finansowych
 1 234 053,72  1 600 017,60

  Realizację projektu zakończono 31.12.2006 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O:  
- Unii Europejskiej

WWW  www.europa.eu.int

- Europejskim Funduszu Społecznym

WWW  www.efs.gov.pl

   

 

Mimo zakończenia realizacji projektu kandydatów na egzaminatorów serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy !
INFORMACJE - tel. (061) 854 01 73

Ilość odwiedzin: 26482
Nazwa dokumentu: Realizowane projekty
Podmiot udostępniający: OKE w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator BIP : Marek Romanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator BIP : Marek Romanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator BIP: Agnieszka Nowicka-Czerny
Data wytworzenia informacji: 2004-12-31 12:19:16
Data udostępnienia informacji: 2004-12-31 12:19:16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-12 09:27:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner