logo
Wersja dla niedowidzących
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Organizacja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Osoby funkcyjne
minus Rejony koordynacji działania
minus Ochrona Danych Osobowych - RODO
 Strona Główna
minus Status prawny
minus Zasięg terytorialny
 Zakres działania
minus Zasadnicze zadania
plus Plany działalności
minus Realizowane projekty
minus Współpraca
plus Sprawozdania finansowe jednostkowe
 e-deklaracje
minus Deklaracje maturalne - e-deklaracje
 Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Ewidencje
minus Dokumenty egzaminacyjne
 Inne informacje
minus Efektywność energetyczna
minus Deklaracja dostępności
minus Udostępnianie informacji publicznej
 Majątek
minus Stan na 31.12.2004 r.
minus Stan na 31.12.2005 r.
minus Stan na 31.12.2006 r.
minus Stan na 31.12.2007 r.
minus Stan na 31.12.2008 r.
minus Stan na 31.12.2009 r.
minus Stan na 31.12.2010 r.
minus Stan na 31.12.2011 r.
minus Stan na 31.12.2012 r.
minus Stan na 31.12.2013 r.
minus Stan na 31.12.2014 r.
minus Stan na 31.12.2015 r.
minus Stan na 31.12.2016 r.
minus Stan na 31.12.2017 r.
minus Stan na 31.12.2018 r.
minus Stan na 31.12.2019 r.
minus Stan na 31.12.2020 r.
minus Stan na 31.12.2021 r.
minus Stan na 31.12.2022 r.
minus Stan na 31.12.2023 r.
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Rejestry, ewidencje, archiwa > Dokumenty egzaminacyjne

Zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  (Dz.U. z 2022 r., poz. 1636)
- Okregowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu  przechowuje:

Z egzaminu ósmoklasisty (§ 27 rozporządzenia):

  1. Prace egzaminacyjne uczniów: zeszyty zadań egzaminacyjnych i karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych - przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  2. Protokoły zbiorcze przebiegu egzaminu ósmoklasisty - przez okres 2 lat, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego  (Dz.U. z 2023 r., poz. 2534 oraz Dz.U. z 2024 r., poz. 8)
- Okregowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu  przechowuje:

Z egzaminu maturalnego (§ 55 rozporządzenia):

  1. Prace egzaminacyjne absolwentów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych - przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego,.
  2. Protokoły zbiorcze przebiegu egzaminu maturalnego - przez okres 5 lat, licząc od dnia przekazania szkołom świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.

Zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1707 z późn. zm.)
-  Okregowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu  przechowuje:

Z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (§ 114 rozporządzenia):

  1. Arkusze egzaminacyjne z części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, karty odpowiedzi, karty oceny oraz dokumentację egzaminacyjną, a także zasady oceniania rozwiązań zadań - przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  2. Upoważnienia do przeprowadzenia egzaminów, wnioski o ich udzielenie lub przedłużenie,  deklaracje oraz protokoły przebiegu egzaminów - przez okres 5 lat, licząc od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dokumentację z przeprowadzonych egzaminów przechowuje się według zasad określonych w przepisach w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 

Ilość odwiedzin: 19946
Nazwa dokumentu: Dokumenty egzaminacyjne
Podmiot udostępniający: OKE w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator BIP: Anna Rudawska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator BIP: Anna Rudawska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator BIP: Damian Krawczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-03-16 18:16:32
Data udostępnienia informacji: 2016-03-16 18:16:32
Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-19 12:05:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner