logo
Wersja dla niedowidzących
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Organizacja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Osoby funkcyjne
minus Rejony koordynacji działania
minus Ochrona Danych Osobowych - RODO
 Strona Główna
minus Status prawny
minus Zasięg terytorialny
 Zakres działania
minus Zasadnicze zadania
plus Plany działalności
minus Realizowane projekty
minus Współpraca
plus Sprawozdania finansowe jednostkowe
 e-deklaracje
minus Deklaracje maturalne - e-deklaracje
 Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Ewidencje
minus Dokumenty egzaminacyjne
 Inne informacje
minus Efektywność energetyczna
minus Deklaracja dostępności
minus Udostępnianie informacji publicznej
 Majątek
minus Stan na 31.12.2004 r.
minus Stan na 31.12.2005 r.
minus Stan na 31.12.2006 r.
minus Stan na 31.12.2007 r.
minus Stan na 31.12.2008 r.
minus Stan na 31.12.2009 r.
minus Stan na 31.12.2010 r.
minus Stan na 31.12.2011 r.
minus Stan na 31.12.2012 r.
minus Stan na 31.12.2013 r.
minus Stan na 31.12.2014 r.
minus Stan na 31.12.2015 r.
minus Stan na 31.12.2016 r.
minus Stan na 31.12.2017 r.
minus Stan na 31.12.2018 r.
minus Stan na 31.12.2019 r.
minus Stan na 31.12.2020 r.
minus Stan na 31.12.2021 r.
minus Stan na 31.12.2022 r.
minus Stan na 31.12.2023 r.
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


OKRĘGOWA
KOMISJA EGZAMINACYJNA
w Poznaniu

 

 

 POWIAT:

 M. Poznań

 

 WOJEWÓDZTWO:

 wielkopolskie

 ADRES:

 ul. Gronowa 22

 KOD:

 61-655

 MIEJSCOWOŚĆ:

 Poznań

 KONTAKT:

 Tel.:  61 / 854-01-60
   Fax:  61 / 852-14-41
   
   E-mail:
   sekretariat@oke.poznan.pl
   www.oke.poznan.pl
   

 GODZINY PRACY:

 od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

 

   

 REGON:

 631286835

 NIP:

 778-13-56-875  

 KONTO BANKOWE:

 wpłaty za egzaminy maturalne, zawodowe,
 eksternistyczne i wystawienie duplikatów

 

 21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

     

 DYREKTOR:

 Marcjanna Klessa  Tel.:  61 / 854-01-60

 WICEDYREKTOR:

 Marcin Jakubowski  Tel.:  61 / 854-01-60

 SEKRETARIAT:

 Renata Pastok  Tel.:  61 / 854-01-60

 

 
 

 

 Dyrektor OKE w Poznaniu przyjmuje interesantów
 w godzinach pracy instytucji w terminie uzgodnionym
 z sekretariatem. W sprawach skarg i wniosków w każdy
 poniedziałek interesantów przyjmuje się do godziny 16.30.

 

 

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymywaną pocztą elektroniczną), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).    Przepis ten stanowi, że korespondencja (w tym również elektroniczna - e-mail) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, ewentualnie telefon)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy (opis sprawy, której korespondencja dotyczy)

 

Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
Administrator BIP: Damian Krawczyk

Tel.: 61 / 854-01-60    E-mail: bip@oke.poznan.pl

corner   corner