logo
Wersja dla niedowidzących
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Organizacja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Osoby funkcyjne
minus Rejony koordynacji działania
minus Ochrona Danych Osobowych - RODO
 Strona Główna
minus Status prawny
minus Zasięg terytorialny
 Zakres działania
minus Zasadnicze zadania
plus Plany działalności
minus Realizowane projekty
minus Współpraca
plus Sprawozdania finansowe jednostkowe
 e-deklaracje
minus Deklaracje maturalne - e-deklaracje
 Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Ewidencje
minus Dokumenty egzaminacyjne
 Inne informacje
minus Efektywność energetyczna
minus Deklaracja dostępności
minus Udostępnianie informacji publicznej
 Majątek
minus Stan na 31.12.2004 r.
minus Stan na 31.12.2005 r.
minus Stan na 31.12.2006 r.
minus Stan na 31.12.2007 r.
minus Stan na 31.12.2008 r.
minus Stan na 31.12.2009 r.
minus Stan na 31.12.2010 r.
minus Stan na 31.12.2011 r.
minus Stan na 31.12.2012 r.
minus Stan na 31.12.2013 r.
minus Stan na 31.12.2014 r.
minus Stan na 31.12.2015 r.
minus Stan na 31.12.2016 r.
minus Stan na 31.12.2017 r.
minus Stan na 31.12.2018 r.
minus Stan na 31.12.2019 r.
minus Stan na 31.12.2020 r.
minus Stan na 31.12.2021 r.
minus Stan na 31.12.2022 r.
minus Stan na 31.12.2023 r.
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Strona Główna > Status prawny

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
funkcjonuje na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okregowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (Dz.U. z 1999 r., Nr 14, poz. 134 ze zm.),
 • statutu nadanego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  - załacznik Nr 6 do zarządzenia Nr 741 z dnia 5.09.2019 r.
  w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym,
 • regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora OKE w Poznaniu
  Nr 49/2019 z dnia 17.12.2019 r.

   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu - jako jedna z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych w kraju, jest jednostką organizacyjną systemu oświaty, podporządkowaną bezpośrednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powołaną do organizowania i przeprowadzania egzaminów dla uczniów, absolwentów szkół zewnętrznego i osób dorosłych na obszarze województw objętych swoją właściwością.

STRUKTURA PODPORZĄDKOWANIA SŁUŻBOWEGO

 

   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu jest państwową jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, identyfikowaną według numeru REGON: 631286835.

   Działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Ilość odwiedzin: 20488
Nazwa dokumentu: Status prawny
Podmiot udostępniający: OKE w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator BIP: Anna Rudawska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator BIP: Anna Rudawska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator BIP: Damian Krawczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-09-14 10:06:00
Data udostępnienia informacji: 2017-09-14 10:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-11 14:54:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner