logo
Wersja dla niedowidzących
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Organizacja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Osoby funkcyjne
minus Rejony koordynacji działania
minus Ochrona Danych Osobowych - RODO
 Strona Główna
minus Status prawny
minus Zasięg terytorialny
 Zakres działania
minus Zasadnicze zadania
plus Plany działalności
minus Realizowane projekty
minus Współpraca
plus Sprawozdania finansowe jednostkowe
 e-deklaracje
minus Deklaracje maturalne - e-deklaracje
 Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Ewidencje
minus Dokumenty egzaminacyjne
 Inne informacje
minus Efektywność energetyczna
minus Deklaracja dostępności
minus Udostępnianie informacji publicznej
 Majątek
minus Stan na 31.12.2004 r.
minus Stan na 31.12.2005 r.
minus Stan na 31.12.2006 r.
minus Stan na 31.12.2007 r.
minus Stan na 31.12.2008 r.
minus Stan na 31.12.2009 r.
minus Stan na 31.12.2010 r.
minus Stan na 31.12.2011 r.
minus Stan na 31.12.2012 r.
minus Stan na 31.12.2013 r.
minus Stan na 31.12.2014 r.
minus Stan na 31.12.2015 r.
minus Stan na 31.12.2016 r.
minus Stan na 31.12.2017 r.
minus Stan na 31.12.2018 r.
minus Stan na 31.12.2019 r.
minus Stan na 31.12.2020 r.
minus Stan na 31.12.2021 r.
minus Stan na 31.12.2022 r.
minus Stan na 31.12.2023 r.
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Zakres działania > Współpraca

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
realizując zadania statutowe i pozastatutowe służące środowisku oświatowemu prowadzi stałą współpracę z:

 Centralną Komisją Egzaminacyjną
- w pełnym zakresie funkcjonowania jako jednostka organizacyjna podległa CKE.
 
Kuratoriami oświaty (w Poznaniu, Gorzowie Wlkp., Szczecinie)
i organami samorządu terytorialnego w zakresie:
  • informacji o organizacji, przebiegu i wynikach prowadzonych egzaminów na terenie poszczególnych województw,
  • upoważnienia szkół i placówek oświatowych do organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
  • obserwacji przebiegu egzaminów z upoważnienia dyrektora OKE,
  • wykorzystania informacji o wynikach egzaminów.
Innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w zakresie:
  • konstrukcji zestawów egzaminacyjnych do egzaminów,
  • opracowywania i modyfikacji informatorów do poszczególnych typów egzaminów i przedmiotów,
  • prowadzenia prób, badań i ewaluacji,
  • opracowywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  • wymiany doświadczeń.
Ponadto Komisja na obszarze swojej właściwości współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami wyższymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, stowarzyszeniami naukowymi i nauczycieli, instytucjami społecznymi, organizacjami branżowymi, izbami gospodarczymi i rzemieślniczymi, środkami masowego przekazu . . .

Ilość odwiedzin: 10883
Nazwa dokumentu: Współpraca
Podmiot udostępniający: OKE w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator BIP : Marek Romanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator BIP : Marek Romanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator BIP : Marek Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-16 14:48:00
Data udostępnienia informacji: 2016-03-16 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 09:07:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner